Istnieje wiele rozmaitych rodzajów marketingowych koncepcji, jakie wyszczególnia się dzisiaj w szeroko rozumianej reklamie stanowiącej wręcz odrębne, dynamicznie rozwijające się zjawisko społeczne. Niemniej jednak warto nadmienić tu przede wszystkim o specyfice podziału na dwa nadrzędne typ marketingowe, kiedy mówi się o podstawowych celach koncepcji marketingowych. W grę wchodzi zwłaszcza podział pod kątem funkcji i zadań oraz przypisywanego mu celu.

Zobacz inne nasze artykuły:

Spotkanie agencji marketingowej ARH Partners

Zasady marketingowe

Bez reklamy stanowiącej dźwignię handlu nie mogłoby istnieć w zasadzie żadnego typu przedsięwzięcie sprzedażowe więcej...
Chmurka pojęć z marketingu internetowego

Szerokie ujęcie marketingowe

Jeżeli mowa o dziedzinie silnie dziś rozwijanego marketingu, to warto jest nadmienić, że ta więcej...
Ilustracja ukazuje różne nośniki social media

Strategia marketingowa

Charakteryzując termin jakim jest marketing, nie można pominąć jednego jakże istotnego faktu, jakim jest więcej...
Chmura pojęć związanych z Social Media

Social marketing

Dzięki mediom istnieje możliwość prowadzenia akcji promocyjnych oraz rozwoju marketingu poprzez sieć. Wiąże się więcej...
Ilustracja z mężczyzną przy laptopie i ikonami społecznościowymi - social marketing

Shopper marketing

Pojęcie shoper marketingu wymienione w tytule niniejszego wirtualnego poradnika poświęconego szeroko rozumianej promocji oraz więcej...
Przygotowywanie kampanii marketingowej

Po co jest marketing?

W zakresie procesów społecznych jakie królują w dzisiejszym świecie, niewątpliwie wspomnieć trzeba w głównej więcej...

Biorąc tenże czynnik pod uwagę, warto nadmienić, iż istnieje marketing transakcyjny oraz marketing ekspansywny. Ten pierwszy z wyżej wymienionych opiera się na tym, iż jego nadrzędnym celem jest sprzedawanie produktów po to, aby można było uzyskiwać określony zysk z tego faktu idący. W sferze wyżej wymienionego drugiego rodzaju marketingu, to jest tak zwanego marketingu ekspansywnego mówi się o celu opartym zwłaszcza na systematycznym powiększaniu przychodów uzyskiwanych na skutek rozwijania skali procesu sprzedaży produkowanych towarów czy tez usług objętych określoną koncepcją marketingową. Dwa wcześniej po krótce opisane typy marketingowe są nadrzędne, jednakże wydziela się też i mnóstwo innych, których cele są mocno zróżnicowane i tak należy podkreślić w tej klasyfikacji istotność między innymi marketingu ukierunkowanego na wartość podmiotu przedsiębiorczego. W tym wypadku jako cel nadrzędny uznaje się ustanowienie pozycji danej firmy na rynku i jej wyszczególnienie na tle silnej konkurencji rynkowej, wybijając się wśród rywali branżowych. Jest to ugruntowanie miejsca na rynku oraz wyrobienia określonej relacji na linii klient – wytwórca danej usługi czy produktu. Jest to także jednocześnie określonych sposób na to, aby wykształcić właściwe relacje między partnerami biznesowymi.
Autor artykułu: