Bez reklamy stanowiącej dźwignię handlu nie mogłoby istnieć w zasadzie żadnego typu przedsięwzięcie sprzedażowe w dzisiejszych czasach. Promowanie, analizowanie potrzeb rynku oraz konsumentów, jak także i ustalanie strategii ceny, a także walka o przetrwanie na rynku i co za tym idzie wygryzienie konkurencji oraz o to, aby wybić się na tle silnych rywali branżowych – to wszystko wchodzi w skład marketingu w dzisiejszym rozumieniu. Promocja może zupełnie zmienić losy nawet najsłabszego jak podmiotu, jak również i jej brak może przyczynić się do pogrążenia przez konkurencję podmiotów obiektywnie rzecz biorąc perspektywicznych i z dużym potencjałem. To, w jaki sposób powinien być realizowany obecnie marketing uzależnione jest natomiast w głównej mierze od trzech najważniejszych zasad. O nich wspomnimy nieco więcej w dalszych fragmentach.

Zobacz inne nasze artykuły:

Zasady marketingowe

Zasady marketingowe

Bez reklamy stanowiącej dźwignię handlu nie mogłoby istnieć w zasadzie żadnego typu przedsięwzięcie sprzedażowe więcej...
Szerokie ujęcie marketingowe

Szerokie ujęcie marketingowe

Jeżeli mowa o dziedzinie silnie dziś rozwijanego marketingu, to warto jest nadmienić, że ta więcej...
Strategia marketingowa

Strategia marketingowa

Charakteryzując termin jakim jest marketing, nie można pominąć jednego jakże istotnego faktu, jakim jest więcej...
Social marketing

Social marketing

Dzięki mediom istnieje możliwość prowadzenia akcji promocyjnych oraz rozwoju marketingu poprzez sieć. Wiąże się więcej...
Shopper marketing

Shopper marketing

Pojęcie shoper marketingu wymienione w tytule niniejszego wirtualnego poradnika poświęconego szeroko rozumianej promocji oraz więcej...
Po co jest marketing?

Po co jest marketing?

W zakresie procesów społecznych jakie królują w dzisiejszym świecie, niewątpliwie wspomnieć trzeba w głównej więcej...

Jako zasady marketingowe rozumie się przede wszystkim trzy najważniejsze koncepcje, a mianowicie – należy być maksymalnie skoncentrowanym na konsumencie, bowiem to on stanowi nasz punkt docelowy oraz bezpośredniego nabywcę. W zakresie zasad marketingowych wyszczególnia się także zasadę marketingową opartą na integracji działań promocyjnych realizowanych przez podmiot reklamujący się. Jeszcze co innego to zyskowność – mowa tu o opłacalności inwestycji z perspektywy czasu, a więc w dość długim przedziale czasowym, w zależności konkretnie od produktu i usługi. Po krótce opiszmy każdy z wymienionych powyżej punktów. Po pierwsze, jako ukierunkowanie na nabywcę rozumie się zwłaszcza wyszczególnienie grupy targetowej, która stanowi określony typ odbiorców. Jest to jednoczesne z profilowaniem, segmentacją oraz konkretną charakterystyką odbiorców tak, aby maksymalnie jak to możliwe sprostać ich oczekiwaniom.

Autor artykułu: