Nagrywanie przemówienia mężczyzny

Jakie techniki wykorzystywane są w Public Relations ?

Public relations to szereg różnego rodzaju technik i narzędzi, których celem jest wzbudzenie zaufania otoczenia do firmy, a przez to budowanie jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Jedną z technik PR jest komunikacja wewnętrzna, zwana inaczej wewnętrznym PR. Polega na wzbudzeniu zaufania pracownika do firmy i pracodawcy, wzbudzeniu jego zadowolenia z wykonywanej pracy, docenianie w celu budowy odpowiedniego poziomu satysfakcji. Inne techniki, które pozwolą otoczeniu na poznanie firmy, to przemówienia, wystąpienia, artykuły prasowe, wywiady, broszury informacyjne, czy ulotki. Ponadto duże znaczenie odgrywa także komunikacja między firmą, a otoczeniem poprzez środki masowego przekazu za pomocą dźwięku, obrazu, wideo, czy Internetu.

na ilustracji znajdują się monitory z social media a obok nich grupa ludzi

Skuteczną formą promocji skierowanej na zewnątrz jest także organizacja eventów, spotkań, konferencji prasowych, czy sponsorowanie lub włączenie w działalności charytatywną. Różnorodność technik i metod kreowania wizerunku przedsiębiorstwa daje firmie szerokie pole do popisu w ramach public relations. Należy pamiętać jednak o umiarze.

Artykuł dzięki:

Zobacz również:

Spotkanie agencji marketingowej ARH Partners

Zasady marketingowe

Bez reklamy stanowiącej dźwignię handlu nie mogłoby istnieć w zasadzie żadnego typu przedsięwzięcie sprzedażowe więcej...
Chmurka pojęć z marketingu internetowego

Szerokie ujęcie marketingowe

Jeżeli mowa o dziedzinie silnie dziś rozwijanego marketingu, to warto jest nadmienić, że ta więcej...
Ilustracja ukazuje różne nośniki social media

Strategia marketingowa

Charakteryzując termin jakim jest marketing, nie można pominąć jednego jakże istotnego faktu, jakim jest więcej...
Chmura pojęć związanych z Social Media

Social marketing

Dzięki mediom istnieje możliwość prowadzenia akcji promocyjnych oraz rozwoju marketingu poprzez sieć. Wiąże się więcej...
Ilustracja z mężczyzną przy laptopie i ikonami społecznościowymi - social marketing

Shopper marketing

Pojęcie shoper marketingu wymienione w tytule niniejszego wirtualnego poradnika poświęconego szeroko rozumianej promocji oraz więcej...
Przygotowywanie kampanii marketingowej

Po co jest marketing?

W zakresie procesów społecznych jakie królują w dzisiejszym świecie, niewątpliwie wspomnieć trzeba w głównej więcej...